Folkemødet 2022

På dette års Folkemøde havde vi blandt andet fokus på, hvad det kræver, hvis Danmark fortsat skal være førende, når det gælder sundhedsdata, og hvordan vi hjælper borgere uden digitale kompetencer.

Tak til jer, der kiggede forbi på Kæmpestranden, plads J19, i teltet Faktaboksen, som vi igen i år delte med vores gode kolleger i Danmarks Statistik og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

Sundhedsdatastyrelsens debatter

 • Hvorfor gav corona så gode digitale løsninger?

  Torsdag den 16. juni kl. 15
  J19 - Faktaboksen

  Corona viste, hvad vi kan. Da coronapandemien satte både verden og det danske sundhedsvæsen på den anden ende, så lykkedes det i stor stil at udvikle og implementere it-løsninger til test, vaccination og coronapas i et tempo, vi aldrig har set før. Og de virkede. Det skyldes ikke mindst, at der blev samarbejdet på kryds og tværs af sundhedsvæsenet.

  Hvorfor gik det så godt? Hvad kan vi lære af det? Og hvordan bruger vi de erfaringer fremover, når vi skal lave digitale løsninger til gavn for danskernes sundhed? Det undersøger vi i denne debat sammen med en række af de centrale aktører, som var med til at skabe løsninger på tværs af hele det danske sundhedsvæsen under den mest alvorlige sundhedskrise, vi har haft i nyere tid.

   

  Moderator:

  Vibeke van der Sprong, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen

   

  Paneldeltagere:

  Kathrine Schjønning, folkesundhedschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

  Lars Hulbæk, direktør, MedCom

  Thomas Koefoed, partner, Netcompany

 • Verdensførende på sundhedsdata – men hvor længe?

  Fredag den 17. juni kl. 15
  J19 - Faktaboksen  

  Danmark bliver igen og igen fremhævet som førende inden for sundhedsdata. Men mange andre lande og store virksomheder opruster. For der er både store gevinster for patienterne og milliarder på bundlinjen i bedre brug af sundhedsdata. Omkring 20 % af vores eksport kommer i dag fra life science-virksomheder – og deres andel er voksende.

  Sundhedsdata er i stadig højere kurs, og både lande og store virksomheder intensiverer indsatsen, mens den teknologiske udvikling giver helt nye muligheder for at indsamle og behandle data i hidtil uset omfang.

  Hvad vil det betyde for Danmark, hvis vi mister vores førerposition på sundhedsdata? Hvad vil det kræve, hvis Danmark stadig skal være verdensførende inden for sundhedsdata om 10 år? 

  De spørgsmål stiller vi til de virksomheder, som bygger deres milliardforretninger på data, og de patienter, alle vores sundhedsdata stammer fra.

   

  Moderator:
  Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

  Paneldeltagere:

  Martin Ridderstråle, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden

  Serkawt Khola, CEO & Founder, EvoPlexus Medics

  Klaus Lunding, formand, Danske Patienter

 • Kan digitale løsninger frigøre hænder i sundhedsvæsenet?

  Lørdag den 18. juni kl. 12
  J19 - Faktaboksen  

  Der er kamp om hænderne på det danske arbejdsmarked. I sin nye strategi for digitalisering lægger regeringen op til, at digitale løsninger skal løse opgaver svarende til 10.000 offentlige fuldtidsstillinger.

  Hvordan gør man det i praksis? Hvordan kan vi gennem bedre brug af sundhedsdata og digitale løsninger bidrage til et sundhedsvæsen, der mangler hænder? Hvordan vil det være som patient? Vil det betyde mindre fysisk og menneskelig kontakt, eller vil det tværtimod betyde mere tid til samtale og behandling og mindre på andre opgaver, praktik og transport?

   

  Moderator:
  Vibeke van der Sprong, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen

  Paneldeltagere:

  Nanna Skovgaard, kontorchef, Center for social- og sundhedspolitik, Kommunernes Landsforening
  Lone Kaalund Thiel, kontorchef, Region Nordjylland
  Klaus Klausen, overlæge og formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg

 • Hvordan hjælper vi ikke-digitale borgere?

  Lørdag den 18. juni kl. 15
  J19 - Faktaboksen  

  Hvor stor er udfordringen med de ikke-digitale borgere? Hvordan hjælper vi dem bedst? Forsvinder udfordringen i fremtiden – eller skal vi indstille os på, at der altid vil være nogen af os, der har digitale udfordringer? Det bliver vi klogere på sammen. 

  For mens flere og flere ting skal klares digitalt, har omkring hver femte dansker udfordringer med at bruge digitale løsninger. Gruppen af såkaldte 'digitalt udsatte' rummer både mennesker, der aldrig har lært at bruge løsningerne, og mennesker, der har mistet evnen på grund af sygdom.

  Hvad betyder det for ens liv i det moderne Danmark, hvis man ikke har særligt stærke digitale kompetencer? Og hvordan indretter vi vores stadigt mere digitale systemer, så barrieren for at bruge dem bliver lavere, og de samtidig tager højde for, at der er en gruppe, der – permanent eller midlertidigt – ikke kan bruge løsningerne?

   

  Moderator:
  Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

  Paneldeltagere:

  Maria Kristiansen, viceinstitutleder, Københavns Universitet

  Søren, ung hjemløs, SAND – de hjemløses landsorganisation

  Erik A. Larsen, formand, Bornholms Ældreråd

Sundhedsdatastyrelsen i andre debatter

Data er fremtiden. Er der grund til at være bange?
Arrangør: Netcompany

Barrierer for brug af data til kvalitetsudvikling
Arrangør: MedCom

Registerforskningens fordele og ulemper
Arrangør: Dagbladet Information