Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik

Hvis du vil ansættes med løntilskud eller i virksomhedspraktik, tager vi gerne i mod uopfordrede ansøgninger.

Som en del af dét at være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, samarbejder Sundhedsdatastyrelsen med jobcentre og andre aktører om at give ledige og personer med nedsat arbejdsevne fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dette kan ske gennem ansættelse med løntilskud, forskellige former for virksomhedspraktik og arbejdsprøvningsforløb, og fleksjob.

Løntilskud og virksomhedspraktik

Hvis du er interesseret i og berettiget til at blive ansat med løntilskud eller komme i virksomhedspraktik, kan du sende en uopfordret ansøgning med CV.

Vi forventer, at du er motiveret for at prøve dig selv af i et job, som ligger inden for et af vores fagområder, og som kan styrke dine faglige kvaliteter.

Derudover lægger vi stor vægt på, at vores medarbejdere:

  • er kvalitetsbevidste og effektive
  • er åbne og engagerede og fleksible
  • har mod på at tænke nyt og tør tage ansvar
  • interesserer sig for sine kolleger

Lønnen i forbindelse med ansættelse med løntilskud kan højest udgøre, hvad der svarer til din individuelle dagpengesats, og din ugentlige arbejdstid fastsættes herefter. Øvrige ansættelsesvilkår følger overenskomsten på området. Ansættelsen med løntilskud kan som udgangspunkt gives i op til 4 måneder, og virksomhedspraktik kan gives i op til 8 uger.

Fleksjob

Hvis du er berettiget til ansættelse i fleksjob, kan du søge ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning med CV.

En medarbejder i fleksjob er omfattet af de kollektivt aftalte løn- og ansættelsesvilkår for den pågældende personalegruppe.

Links

Send en uopfordret ansøgning med CV til stilling med løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob

Se ledige stillinger

Du kan læse mere om Sundhedsdatastyrelsen og høre om muligheden for at etablere et samarbejde omkring løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob ved at kontakte de ansvarlige personer i de for dig relevante afdelinger.
Se organisationsdiagram