Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik

Hvis du vil ansættes med løntilskud eller i virksomhedspraktik, tager vi gerne i mod uopfordrede ansøgninger.

Som en del af dét at være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, samarbejder Sundhedsdatastyrelsen med jobcentre og andre aktører om at give ledige og personer med nedsat arbejdsevne fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dette kan ske gennem ansættelse med løntilskud, forskellige former for virksomhedspraktik og arbejdsprøvningsforløb, og fleksjob.

Løntilskud og virksomhedspraktik

Hvis du er interesseret i og berettiget til at blive ansat med løntilskud eller komme i virksomhedspraktik, kan du sende en uopfordret ansøgning.

Vi forventer, at du er motiveret for at prøve dig selv af i et job, som ligger inden for et af vores fagområder, og som kan styrke dine faglige kvaliteter.

Lønnen i forbindelse med ansættelse med løntilskud kan højest udgøre, hvad der svarer til din individuelle dagpengesats, og din ugentlige arbejdstid fastsættes herefter. Øvrige ansættelsesvilkår følger overenskomsten på området. Ansættelsen med løntilskud kan som udgangspunkt gives i op til 4 måneder, og virksomhedspraktik kan gives i op til 8 uger.

Fleksjob

Hvis du er berettiget til ansættelse i fleksjob, kan du søge ledige stillinger eller sende en uopfordret ansøgning.

En medarbejder i fleksjob er omfattet af de kollektivt aftalte løn- og ansættelsesvilkår for den pågældende personalegruppe.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at sende en uopfordret ansøgning om løntilskud, virksomhedspraktik eller fleksjob skal du sende en mail til vores HR-afdeling. 

I mailen skal du fortælle om:

  • Hvem du er.
  • Hvad du gerne vil arbejde med.
  • Hvor mange timer du forestiller dig at arbejde.
  • Hvilke kompetencer og erfaringer, du har.

I første omgang, skal du ikke vedhæfte CV eller andre dokumenter. 

Husk, at du ikke må sende følsomme personoplysninger som helbredsoplysninger og cpr-nummer.

Se ledige stillinger