Om hjemmesiden

Sundhedsdatastyrelsen.dk understøtter Sundhedsdatastyrelsens arbejde med at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til sundhedsvæsenet.

Kontakt

Det gør den bl.a. ved at informere offentligheden bredt om vores arbejde, gøre informationer, vejledninger m.m. til tilgængelige for sundhedsfaglige og stille sundhedsdata til rådighed for fx forskere og journalister.

På sundhedsdatastyrelsen.dk er indholdet delt op i 6 hovedgrupper:

  • Borger
  • Strategier og projekter
  • Rammer og retningslinjer
  • Registre og services
  • Afregning og finansiering
  • Find tal og analyser