Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

For at øge gennemsigtigheden i staten om topchefers præstationsafhængige løn har regeringen besluttet, at alle styrelsesdirektørers præstationsafhængige løn skal offentliggøres på styrelsernes hjemmesider.

Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen er for 2022 tildelt et engangsvederlag på kr. 50.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse:

 - Har ydet stor indsats vedrørende digitaliseringsområdet og tilpasning af organisationen og it-området.