Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

For at øge gennemsigtigheden i staten om topchefers præstationsafhængige løn har regeringen besluttet, at alle styrelsesdirektørers præstationsafhængige løn skal offentliggøres på styrelsernes hjemmesider.

Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen er for 2020 tildelt et engangsvederlag på kr. 65.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse:

- Du har med vedholdenhed og lydhørhed sikret fokus på sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for alle interessenter og har særligt i forbindelse med COVID-19-pandemien sikret, at der hurtigt blev udviklet relevante data, som har været helt afgørende for den succesfulde håndtering af pandemien.