Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

For at øge gennemsigtigheden i staten om topchefers præstationsafhængige løn har regeringen besluttet, at alle styrelsesdirektørers præstationsafhængige løn skal offentliggørelses på styrelsernes hjemmesider.

Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen er for 2018 tildelt et engangsvederlag på kr. 110.000.
Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse:
- Du har med en vedholdende indsats sikret relationsopbygning til vigtige interessenter samt positioneret styrelsen. Du har endvidere formået at fastholde og videreudbygge stærke kompetencer i et område med stor udvikling og konkurrence.