Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

For at øge gennemsigtigheden i staten om topchefers præstationsafhængige løn har regeringen besluttet, at alle styrelsesdirektørers præstationsafhængige løn skal offentliggøres på styrelsernes hjemmesider.

Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen er for 2021 tildelt et engangsvederlag på kr. 80.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse:

 - Har ydet en stor og betydelig ekstraordinær indsats under pressede vilkår. Har præsteret flotte resultater på den digitale front med udvikling og implementering af coronapas mv.