Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren

For at øge gennemsigtigheden i staten om topchefers præstationsafhængige løn har regeringen besluttet, at alle styrelsesdirektørers præstationsafhængige løn skal offentliggøre på styrelsernes hjemmesider.

Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen er for 2019 tildelt et engangsvederlag på kr. 45.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse:
- Du har ydet en meget stor indsats med initiering af moderniseringen af sundhedsdataanvendelse, –indsamling og -opbevaring. Du har samtidig arbejdet fortsættende med organisationens opbygning.