Sundhedsdatastyrelsens strategi

Strategien 'I spidsen for samarbejdet om sundhedsdata og digitalisering i sundhedsvæsenet’ sætter retning for vores arbejde.

Med vores strategi indtager vi en mere proaktiv rolle, hvor vi sætter os i spidsen for samarbejdet om sundhedsdata både i Danmark og Europa – blandt andet ved at intensivere samarbejdet med interessenterne på området og styrke robusthed og leveranceevne.

Strategien er skabt med udgangspunkt i den fælles strategi for ministerområdet. Her er det vores særlige opgave at sikre, at sundhedsdata og digitalisering bidrager til et stærkt sundhedsvæsen og dermed til flere sunde leveår for borgerne.

Læs Sundhedsdatastyrelsens strategi (PDF)

One pager om Sundhedsdatastyrelsens strategi

Ambitioner

Strategien opstiller seks ambitioner for vores arbejde i Sundhedsdatastyrelsen:

 • Danmark har sundhedsdata i verdensklasse
 • Vi driver samarbejdet og sikrer et sikkert, fælles fundament for deling af data
 • Vi viser nye veje til at løse udfordringerne i sundhedsvæsenet
 • Alle har mulighed for at tage del i egen sundhed
 • Vi sikrer transparens, dataetik og høj sikkerhed 
 • Sundhedsvæsenet er rustet til at modstå truslen fra cyberangreb

Inspiration

Samtidig kigger strategien indad på, hvad der motiverer vores medarbejdere i løsningen af deres opgaver. Det handler især om at gøre en positiv forskel for sundheden, men også at sikre enklere samarbejde på tværs, være en del af et stærkt fagligt fællesskab, levere aktuelle og valide sundhedsdata og inspirere resten af verden ved at vise, hvad man kan med sundhedsdata.

Kritiske indsatser

Strategien identificerer tre kritiske indsatser, som er helt afgørende for, at vi kan realisere ambitionerne i strategien og være den relevante og centrale myndighed, der binder sundhedsvæsenet sammen digitalt og sikrer Danmark sundhedsdata i verdensklasse. Indsatserne handler på hver deres måde om at styrke samarbejdet og levere værdi til sundhedsvæsen og samfund.

De kritiske indsatser er de første skridt i vores arbejde med at indfri ambitionerne:

 • Styrket leveranceevne på data
  Vi styrker vores leveranceevne på sundhedsdata ved at skabe et robust, teknologisk miljø og et koordineret samarbejde med klare aftaler og organisering af indsamling, tilrettelæggelse, analyse og udstilling af data. Vi vil arbejde efter fælles og stringente principper, metoder og prioriteringer.
 • Hurtigere værdi af nationale digitale løsninger
  Vi vil sammen med vores samarbejdsparter skabe nye metoder og modeller, der sikrer, at sundhedspersonale og patienter hurtigere kan få værdi af de nationale digitale løsninger i deres dagligdag.
 • Modigt og åbent samarbejde
  Vi vil være modige og åbne i samarbejdet med vores omverden. Det gør vi ved at opbygge samarbejdsformer, metoder og kompetencer, der understøtter, at ledere og medarbejdere er professionelle og proaktive i samarbejdet med interessenter.