Sundhedsdatastyrelsens strategi 2020

Sundhedsdatastyrelsens strategi 2020 sætter retning for arbejdet frem mod 2020 og definerer bl.a. vores vision, mission og pejlemærker.

Sundhedsdatastyrelsens strategi 2020
Sundhedsdatastyrelsens strategi frem mod 2020 opsummeret og vist på én side.

Kontakt

Mission

Vi bringer Danmarks styrkeposition på data og digitalisering i sundhedsvæsenet ind i fremtiden.

Vision

Bedre sundhed gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Pejlemærker og indsatsområder

Sundhedsdatastyrelsens strategi 2020 indeholder tre pejlemærker, der giver retningen for vores arbejde. Under hvert pejlemærke har vi defineret tre indsatsområder og konkrete mål.

Helhed - Bedre viden om det hele sundhedsvæsen

  • Vores data er aktuelle, valide og tilgængelige på relevant vis
  • Vi afspejler det sundhedsvæsen borgerne møder
  • Vi bringer vores viden om sundhedsdata i spil

Sammenhæng - Større sammenhæng i den direkte patientbehandling

  • Vi fremmer samarbejdet i patientforløb gennem digitalisering
  • Vi giver patienten mulighed for at bidrage med informationer til egen behandling
  • Vi skaber et digitalt økosystem i sundhedsvæsenet

Tryghed - Øget sikkerhed i håndteringen af sundhedsdata

  • Vi efterlever bedste praksis for informationssikkerhed
  • Vi fortæller borgerne, hvilke data vi har, og hvad de anvendes til
  • Vi gør det let for brugerne at håndtere sundhedsdata sikkert og lovligt