Sundhedsdatastyrelsens kerneopgave og -værdier

Som en del af Sundhedsdatastyrelsens strategi har vi defineret vores kerneopgave og de kerneværdier, vi arbejder ud fra.

Kontakt

Kerneopgave

Sundhedsdatastyrelsens kerneopgave er:

Sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet.

Vi løfter vores kerneopgave ved at:

  • Skabe transparens, synlighed og indsigt i sundhedsvæsenets aktivitet, kvalitet og økonomi
  • Sikre at patientforløb bliver ensartet digitalt understøttet og dokumenteret på tværs af sundhedsvæsenet
  • Sikre tryghed og tillid til håndtering af borgernes sundhedsdata
  • Være en professionel og kosteffektiv leverandør af data, digitale løsninger og nationale tjenester til sundhedsvæsenet og vores koncern

Kerneværdier

Sundhedsdatastyrelsen lægger stor vægt på i sit samarbejde med omverdenen at være:

  • En central aktør
  • En foretrukken samarbejdspart
  • En professionel leverandør

Filer

Sundhedsdatastyrelsens kerneværdier 2020