Whistleblowerordning i Sundhedsdatastyrelsen

Som nuværende eller tidligere medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen eller som samarbejdspartner kan du sende oplysninger om kritisable forhold ind til Sundhedsdatastyrelsens whistleblowerordning.

Sundhedsdatastyrelsens whistleblowerordning skal gøre det muligt for dig som medarbejder, tidligere medarbejder eller samarbejdspartner at gøre opmærksom på kritisable forhold eller formodede overtrædelser, uden at det vil have nogen negative konsekvenser for dig.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Du kan indberette til whistleblowerordningen, hvis du er:

  • Nuværende eller tidligere medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen
  • Kommende medarbejder i Sundhedsdatastyrelsen (fx om oplysninger eller oplevelser i forbindelse med ansættelsesprocessen)
  • Samarbejdspartner eller medarbejder hos samarbejdspartner til Sundhedsdatastyrelsen.

Det kan du indberette

Du kan sende oplysninger ind om fx strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i departementet, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Sådan bruger du whistleblowerordningen

Du gør brug af whistleblowerordningen ved at lave en indberetning i Sundhedsdatastyrelsens whistleblowersystem. Her skal du beskrive, hvilke kritisable forhold du har iagttaget. Du har mulighed for at være anonym, hvis du ønsker det.

I forbindelse med at du indberetter til whistleblowerordningen, kan du oprette en sikker postkasse. Det giver dig mulighed for at følge med i sagen. Det betyder også, at vi har mulighed for at kontakte dig, hvis vi har brug for flere oplysninger fra dig for at kunne færdigbehandle sagen.

Gå til indberetningssiden

Sådan behandler vi din indberetning

Din indberetning vil blive behandlet af Sundhedsdatastyrelsens whistleblowerenhed, som behandler dine oplysninger fortroligt. Whistleblowerenheden er juridisk team i Sundhedsdatastyrelsens direktionssekretariat.

Whistleblowerenheden foretager en indledende vurdering af, om din henvendelse skal føre til videre sagsbehandling, eller om henvendelsen ikke kan behandles, fordi den angår forhold eller er indgivet af en person, som ikke er omfattet af whistleblowerordningen.

Læs mere om, hvordan din indberetning behandles

Om whistleblowerordningen

Alle statslige myndigheder skal have whistleblowerordninger. Baggrunden er, at den offentlige forvaltning skal være baseret på åbenhed, gennemsigtighed og tillid. Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre og afdække fejl og forsømmelser i den offentlige sektor.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Problemer bør således i første omgang søges løst ved, at du kontakter fx nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanten.

I Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordningen kan du læse mere om:

  • hvem der kan gøre brug af ordningen
  • hvad du kan melde ind til ordningen
  • hvad du skal gøre, hvis du ønsker at være anonym
  • dine rettigheder som whistleblower
  • rettighederne for de personer, din indberetning handler om.

Læs Justitsministeriets vejledning om whistleblowerordningen (PDF)