Privatlivspolitik for whistleblowerordning

I forbindelse med whistleblowersager behandler Sundhedsdatastyrelsen en række personoplysninger. Her kan du læse, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter disse personoplysninger.

Privatlivspolitikken beskriver hvilken behandling af personoplysninger, der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der indberettes oplysninger om dig via whistleblowerordningen, samt dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person.

I Sundhedsdatastyrelsens whistleblowerpolitik kan du læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem eller hvad der kan indberettes om.

Åben Sundhedsdatastyrelsens whistleblowerpolitik (PDF)

Bemærk, at denne politik kun vedrører håndtering og undersøgelse af indberetninger under whistleblowerordningen. Politikken skal derfor - i forhold til ansatte - ses i sammenhæng med Sundhedsdatastyrelses øvrige relevante politikker og procedurer.