Indberetning for private hospitaler og klinikker via SEI-LPR

Private hospitaler og klinikker skal indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til Sundhedsdatastyrelsen enten via SEI-LPR eller via eget it-system.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Det er obligatorisk for private hospitaler og klinikker at indberette oplysninger om lægelige behandlinger af patienter til Sundhedsdatastyrelsen. SEI-LPR består af skemaer, hvor hvert enkelt indberetningsskema repræsenterer et helbredsforløb for en given patient.

Filer

Vejledninger

Quick guiden giver en kort introduktion til, hvordan patienternes helbredsforløb skal indberettes elektronisk via SEI. I manualen kan du læse om principper og regler for indberetning.

Mere om indberetning af patientbehandling

Log på SEI2