Indberetning af implantater

Private hospitaler og klinikker skal indberette oplysninger om indsatte implantater til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Det er obligatorisk for hele sundhedssektoren at indberette oplysninger om implantater til Sundhedsdatastyrelsen. Implantatdata fra offentlige hospitaler indberettes via Landspatientregisteret, mens implantatdata fra private hospitaler og klinikker indberettes via SEI2 i skemaet ’SEI-LPR’.

Om Det Nationale Implantatregister

Log på SEI2