SEI for systemleverandører

Her kan du som systemleverandør læse om, hvordan Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) integreres i det lokale it-system.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Helle Rejnhold Sørensen   E: hers@sundhedsdata.dk

IDWS-formatet sikrer en simpel implementering af system-til-system-baserede indberetninger for tredjepartleverandører til SEI2.

Nyt IDWS-produktionscertifikat 1. juni

1. juni 2023 kl. 9-11 skifter vi SEI2 IDWS-produktionscertifikat, og I kan derfor ikke sende indberetninger ind i dette tidsrum.

Efter 1. juni kl. 11 skal I have skiftet SEI IDWS-certifikatet til det nye certifikat for at kunne indberette igen, uanset om I sender ind via OCES2- eller OCES3-certifikater. Alle indberetninger vil fejle, indtil I får skiftet til det nye SEI2.IDWS.OCES3-certifikat.

Find det nye IDWS-produktionscertifikat i ZIP-filen med testklienten nedenfor.

Filer

Vejledninger

Her findes en vejledning til SEI2-klienten og en testklient, der kan benyttes til implementering, inklusive certifikater, der skal anvendes til henholdsvis SEI2-testsystem og SEI2-preproduktionssystem.