Indberetning af legalt provokerede aborter

Provokerede aborter udført i det offentlige og private sundhedsvæsen i Danmark skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Når der i Danmark udføres en provokeret abort på et offentligt sygehus, i speciallægepraksis eller på et privat hospital eller klinik, skal det indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

Vejledning

Indberetning af provokerede aborter for speciallæger

Provokerede aborter udført i speciallægepraksis med ydernummer skal indberettes via skemaet ’Abort’ i SEI2. 

Vejledning til indberetning af provokerede aborter via SEI (PDF)

Indberetning af provokerede aborter for private hospitaler og klinikker

Læs om indberetning af provokerede aborter på private hospitaler og klinikker

Om Register over Legalt Provokerede Aborter

Log på SEI2