Indberetning af legalt provokerede aborter

Aborter udført i det offentlige sygehusvæsen og i speciallægepraksis skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Siden 2004 har det været lovligt for praktiserende speciallæger at foretage legalt provokerede aborter efter Sundhedslovens § 92. (LOV Nr. 546).

Aborter udført i speciallæge praksis skal - ligesom aborter udført i det offentlige sygehusvæsen - indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

Praktiserende speciallæger  

Til indberetning af aborter skal praktiserende speciallæger (uden sygehusnummer) benytte Sundhedsdatastyrelsens elektroniske indberetningsmodul 'Abort'.

Private klinikker

Private klinikker med sygehusnummer kan benytte indberetningsmodul 'MiniPas'.

Log på SEI2