Indberetning af alkoholbehandling

Når alkoholbehandlingsinstitutionerne skal indberette behandlinger til Sundhedsdatastyrelsen kan de bruge Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Nanna Keiding Petersen E: nakp@sundhedsdata.dk T: 3268 9041

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) i Sundhedsdatastyrelsen indeholder informationer om personer i behandling for et alkoholmisbrug i Dannmark. 

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister blev sat i drift pr. 1. januar 2006 med henblik på fremadrettet at kunne monitorere den nationale indsats på alkoholbehandlingsområdet, og dermed gøre det muligt at danne sig et overblik over antallet af personer i alkoholbehandling i Danmark.

Indberetning af alkoholbehandling

Det er obligatorisk for de behandlingsinstitutioner, som landets kommuner visiterer klienter til, at indberette til Sundhedsdatastyrelsen. Dette gælder offentlige såvel som private alkoholbehandlingsinstitutioner. Der modtages også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling - denne indberetning foregår dog på frivillig basis.

Indberetningen sker elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen enten gennem Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) eller via system-til-system-indberetning. Alle behandlingsforløb påbegyndt fra og med 1. januar 2006 skal indberettes.

Indberetningen til NAB er obligatorisk for den del af alkoholbehandlingen, som det offentlige visiterer klienter til. Dette gælder offentlige såvel som private alkoholbehandlingsinstitutioner. Private institutioner kan dog også indberette privat finansieret behandling på frivillig basis.

Før end alkoholbehandlingsinstitutionerne kan indberette til Sundhedsdatastyrelsen er det nødvendigt at få oprettet en institutionskode. Listen med institutionskoder opdateres som udgangspunkt én gang månedligt. Kontakt undertegnede for spørgsmål vedr. dette.

Mere om indberetning af alkoholbehandling

Log på SEI2