Indberetning af alkoholbehandling

Alkoholbehandlinger skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Det er obligatorisk for både offentlige og private behandlingsinstitutioner, som landets kommuner visiterer til, at indberette alkoholbehandlinger til Sundhedsdatastyrelsen. Der modtages også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling, men denne indberetning er frivillig.

Mere om indberetning af alkoholbehandling

Log på SEI2