Indberetning ved bloddonorscreening

De blodcentre, der undersøger donorblod for hiv, hepatitis B og hepatitis C skal månedligt indberette, hvor mange donorer der er undersøgt, og hvor mange der blev fundet positive.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Det er Statens Serum Institut, der overvåger den nationale bloddonorscreening og modtager indberetningerne fra landets blodcentre. Indberetning sker via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Vejledning til indberetning af smitsomme sygdomme ved blodscreening

Log på SEI2