Indberetning ved bloddonorscreening

Indberetning fra bloddonorscreeninger skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

De blodcentre, der undersøger donorblod for hiv, hepatitis B og hepatitis C skal månedligt indberette, hvor mange donorer der er undersøgt, og hvor mange der blev fundet positive. Det er Statens Serum Institut, der overvåger den nationale bloddonorscreening og modtager indberetningerne fra landets blodcentre.

Log på SEI2