Indberetning til Den Nationale Børnedatabase

Kommunale sundhedsplejersker skal indberette resultaterne af de forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af børn til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

I Danmark tilbydes alle børn forskellige forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af sundhedsplejersker, kommunalt ansatte læger og praktiserende læger. 

Det er obligatorisk for de kommunale sundhedsplejersker at indberette oplysninger fra undersøgelserne om højde, vægt, varighed af fuld amning og udsættelse for tobaksrøg i hjemmet ved fødslen, mens det er frivilligt for de praktiserende læger at indberette.

Filer

Vejledninger

Nedenfor finder du vejledningen til at indberette via SEI2 og vejledninger til at indberette via de kommunale børnejournalsystemer udbudt af Novax og TM Care. Hvis du ønsker at indberette automatisk via dit journalsystem, skal du kontakte din systemleverandør.

Mere om indberetning til Den Nationale Børnedatabase

Log på SEI2