Indberetning af cancer

Alle nydiagnosticerede cancertilfælde skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Spørgsmål om indberetning E: cancerregisteret@sundhedsdata.dk
Helle Rejnhold Sørensen E: hers@sundhedsdata.dk T: 2229 5855
Sandra Sarosi Thomasen E: ssat@sundhedsdata.dk T: 4021 4878
Margit Caroline Rasted E: macr@sundhedsdata.dk T: 2230 1824

Alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger skal indberette nye kræfttilfælde til Sundhedsdatastyrelsen. 

Mere om indberetning af cancer

Log på SEI2