Indberetning af covid-19-test på skoleniveau

Skoler skal ikke længere indberette data for covid-19-test, så derfor er der ikke længere et skema til indberetning af disse data i SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Hvis du ønsker at se data for covid-19-test i skoler, kan du kontakte SEIsystemet@sundhedsdata.dk.

Mere om indberetning af covid-19-test

Log på SEI2