Indberetning af covid-19-test for private udbydere

Testmedarbejdere på mindre teststeder uden for det offentlige sundhedsvæsen skal indberette data for covid-19-test til Statens Serum Institut via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Indberetningen af covid-19-testdata indberettes via SEI2 til Statens Serum Institut til brug for den løbende monitorering af covid-19 og til Styrelsen for Patientsikkerhed til den løbende smitteopsporing.

Indberetningsskemaet er opbygget, så der indberettes et skema pr. testet person.

Mere om indberetning af covid-19-test

Log på SEI2