Indberetning af genoptræning

Fysio- og ergoterapeuter skal indberette genoptræningsydelser, der er udført efter Sundhedsloven §140, til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Kommunerne har myndighedsansvaret for at tilbyde genoptræning til udskrevne patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det er obligatorisk for fysio- og ergoterapeuter at indberette disse genoptræningsydelser.

Om Genoptræningsregisteret

Log på SEI2