Indberetning ved gravidscreening

Indberetning fra gravidscreeninger skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

De blodcentre eller afdelinger, der screener for hiv, hepatitis B og syfilis efter rekvisition til 1. undersøgelse af gravide, skal månedligt indberette antal screenede gravide.

For hver gravid med positiv screeningstest skal der indberettes CPR-nummer, prøvedato, terminsdato/graviditetsuge eller dato for sidste menstruations første dag, egen læges ydernummer og forventet fødested. For positive hepatitis B-fund skal det desuden indberettes, om HBeAg er positiv eller negativ.

Log på SEI2