Indberetning af injicerbar herion og metadon

Alle behandlinger med injicerbar heroin og metadon skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Indberetning af injicerbar diaectylmorphin (heroin) og metadon skal ske, når behandlingen sættes i gang og herefter løbende hvert halve år. Det er den behandlingsansvarlige læge, som skal sørge for, at indberetningen finder sted. Der skal altid indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, selvom behandlingen også er indberettet eller anmeldt til andre centrale registre.

Mere om indberetning af injicerbar heroin og metadon

Log på SEI2