Indberetning af IVF-behandlinger

Danske klinikker og vævscentre, der udfører assisteret reproduktion, skal indberette dette til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Det er obligatorisk for hele sundhedssektoren at indberette oplysninger om behandling af ufrivillig barnløshed (IVF- og IUI-behandlinger) til Sundhedsdatastyrelsen. Indberetningen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Fertilitetsselskab.

Om IVF-registeret

Log på SEI2