Indberetning af IVF-behandlinger

Danske klinikker og vævscentre, der udfører assisteret reproduktion, skal indberette dette til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Kontakt

Det er obligatorisk for hele sundhedssektoren at indberette oplysninger om behandling af ufrivillig barnløshed (IVF- og IUI-behandlinger) til Sundhedsdatastyrelsen. Indberetningen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Fertilitetsselskab.

Om IVF-registeret

Log på SEI2