Indberetning af kommunale sundheds- og ældredata

Landets kommuner skal indberette data om den kommunale hjemme- og sygepleje til Sundhedsdatastyrelsen via Kommunernes Landsforenings Gateway.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Thomas Tjørnelund Nielsen E: thtn@sundhedsdata.dk T: 8175 2562

Formålet med indberetningen af kommunale data om sundhedsfaglige og sociale indsatser er at indsamle sammenlignelige data, som kan bruges til kvalitetsmonitorering, analyser og planlægning til gavn for borgere, sundhedspersoner og andre aktører. 

Data kan desuden give et overblik over borgernes helbreds- og funktionsevnetilstande relateret til de enkelte kommuners indsatser og resultater af disse indsatser.

Filer

Vejledning

Data indberettes fra kommunernes journalsystemer til KL’s Gateway og modtages i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.