MRSA

Indberetning af methicillin-resistente Staphylococcus aureau (MRSA) skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Indberetningen af MRSA adskiller sig fra de andre anmeldelsespligtige sygdomme og skal derfor indberettes på et særskilt skema i SEI2.

Ved fund af en ny type MRSA hos en given person informeres den rekvirerende læge via en autogenereret mail fra SSI's stafylokoklaboratorium om, at tilfældet skal indberettes. Informationen indeholder en unik nøgle, som er nødvendig for at kunne anmelde i SEI2. Når nøglen er indtastet i skemaet, fremkommer automatisk laboratorieoplysninger, som kan bruges til vurdering af smittekilde.

Log på SEI2