Indberetning af rituelle omskæringer

Rituelle omskæringer skal indberettes til Landspatientregisteret på lige fod med al anden lægefaglig aktivitet.

Kontakt

Der er pligt til at indberette samtlige rituelle omskæringer - både dem, der foretages på sygehuse og klinikker, og dem, der foretages i andre sammenhænge, uden for sygehuse og klinikker.

Indberetning af rituelle omskæringer foretages via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Hvordan indberetningen skal foretages afhænger af, hvor omskæringen er foretaget:

  • Rituelle omskæringer foretaget på offentlige hospitaler indberettes direkte til Landspatientregistret (LPR) via system-til-system-løsning. 
  • Rituelle omskæringer foretaget på private hospitaler og klinikker indberettes direkte til LPR via skemaet ’SEI-LPR’ i SEI. 
  • Ritueller omskæringer foretaget uden for sygehuse og klinikker indberettes via skemaet ’Rituel Omskæring’ i SEI.

Mere om indberetning af rituelle omskæringer

Log på SEI2