Indberetning af rituelle omskæringer

Rituelle omskæringer skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Der er pligt til at indberette samtlige rituelle omskæringer – både dem, der foretages på offentlige eller private hospitaler og klinikker, og dem, der foretages uden for hospitaler og klinikker.

Vejledning

Indberetning af rituelle omskæringer foretaget uden for hospitaler og klinikker

Indberetning af rituelle omskæringer (PDF)

Vejledninger

Indberetning af rituelle omskæringer på private hospitaler og klinikker

Rituelle omskæringer foretaget på private hospitaler og klinikker skal indberettes via SEI-skemaet ’SEI-LPR’.

Indberetning af patientbehandling til LPR - Quick guide (PDF)

Indberetning af patientbehandling til LPR - Manual (PDF)

Mere om indberetning af rituelle omskæringer

Log på SEI2