Indberetning af sengepladser og belægning

Hver måned skal regionerne indberette oplysninger om antallet af patienter samt normerede og disponible sengepladser. Sengepladserne skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Spørgsmål om indberetning af sengepladser E: Sengepladser@sundhedsdata.dk

Tidsserien over belægningen dækker såvel somatiske som psykiatriske afdelinger og vil afspejle, hvor patienterne fysisk ligger, dvs. på patientens opholdsafdeling.

Indberetning af sengepladser via SEI

Sengepladser skal indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI. Indberetningen af sengepladser via SEI har siden d. 1. januar 2014 skullet foregå på en bestemt måde.

Indberetningen skal besvare følgende elementer:

  • Skemaets oprettelsesdato
  • Indberetter
  • Indberetningsdato
  • Antal normerede sengepladser
  • Antal disponible sengepladser
  • Antal patienter på opholdsafdelingen

Du kan finde en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden i vejledningen 'Indberetningsvejledningen for Sengepladser og Belægning' som du finder nederst på denne side.

Hvad skal man indberette?

For at kunne opgøre belægningsgraden skal regionerne indberette oplysninger om antal patienter samt normerede og disponible sengepladser på opholdsafdeling (kl. 23.00).

Opgørelsen er et tværsnit for belægningen på en afdeling. Således at der for hver dag kl. 23.00 opgøres antallet af normerede og disponible sengepladser samt antallet af patienter med ophold på afdelingen. Belægningsgrad defineres herved som et øjebliksbillede af belægningen, dvs. at belægningsgraden angiver, hvor mange af afdelingens senge, der (kl. 23.00) var optaget af patienter.

Hvornår skal man indberette?

Fra den 1. januar 2014 er det obligatorisk for regionerne at indberette oplysninger om antallet af patienter samt normerede og disponible sengepladser på opholdsafdeling (kl. 23.00). Oplysningerne skal indberettes månedligt til Sundhedsdatastyrelsen.

Indberetning skal ske via SEI (Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) senest den 10. hver måned med oplysninger for den foregående måned. Det er muligt at indberette løbende, dvs. hver dag indberette oplysningerne for den foregående dag. Opgørelserne bliver offentliggjort kvartalsvist, ca. 2 måneder efter endt kvartal.

Log på SEI2