Indberetning af sengepladser

Sengepladser på offentlige hospitaler skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Spørgsmål om indberetning af sengepladser E: Sengepladser@sundhedsdata.dk

Hver måned skal regionerne indberette antallet af patienter samt normerede og disponible sengepladser på de offentlige hospitaler til Sundhedsdatastyrelsen.

Log på SEI2