Smitsomme sygdomme

Læger har pligt til at indberette en række smitsomme sygdomme, fx meningokoksygdom, kighoste, HIV m.m.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Pr. 1. oktober 2021 er det blevet muligt at indberette de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme elektronisk til Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2. 

Indberetningen af smitsomme sygdomme via SEI2 erstatter de papirformularer, der aktuelt bruges, dvs. papirformular 1515, syfilis- og gonorré-formularerne på Statens Serum Instituts hjemmeside og HIV-formular 4001-9 (”den lyserøde blanket”).

Vejledning til elektronisk indberetning af smitsomme sygdomme

I øjeblikket er det alene praktiserende speciallæger, inklusiv alment praktiserende læger, der har fået adgang til at indberette elektronisk. Hospitalslæger får information fra deres region, når de også får adgang til den elektroniske indberetning. 

Læs mere om elektronisk indberetning af smitsomme sygdomme på Statens Serum Instituts hjemmeside