Smitsomme sygdomme

Indberetning af en række smitsomme sygdomme skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

En række individuelt anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme som fx meningokoksygdom, kighoste og hiv kan indberettes til Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Log på SEI2