Smitsomme sygdomme

Indberetning af en række smitsomme sygdomme skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

En række individuelt anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme som fx meningokoksygdom, kighoste og HIV kan indberettes til Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Mere om indberetning af smitsomme sygdomme

I øjeblikket er det alene praktiserende speciallæger, inklusiv alment praktiserende læger, der har fået adgang til at indberette elektronisk. Hospitalslæger får information fra deres region, når de også får adgang til den elektroniske indberetning.

Log på SEI2