Indberetning af tvang i psykiatrien

Tvang i psykiatrien skal ifølge loven indberettes af overlægerne på de psykiatriske afdelinger til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Kontakt

T: 3268 8940
T: 3268 3664

E: tip_register@sundhedsdata.dk