Indberetning af tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen har indført nyt elektronisk indberetningssystem for anvendelse af tvang i psykiatrien.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Heidi Vendelbo Eichhorn Andersen E: hvea@sundhedsdata.dk T: 3268 8940

Det elektroniske indberetningssystem erstatter den hidtidige papirbaserede indberetning af tvangsanvendelse til Sundhedsstyrelsen via Embedslægeinstitutionerne.

Formålet med det nye indberetningssystem er øget datakvalitet, bl.a. gennem højere grad af aktualitet i data. Desuden et reduceret tidsforbrug forbundet med indberetning og databehandling.

Fra 1. januar 2005 er det obligatorisk at indberette data vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien elektronisk.

Mere om indberetning af tvang i psykiatrien

Log på SEI2