Indberetning af tvang i psykiatrien

Tvang i psykiatrien skal ifølge loven indberettes af overlægerne på de psykiatriske afdelinger til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).