Indberetning af tvang ved somatisk behandling

Beslutning om brug af tvang ved somatisk behandling skal indberettes af tandlæger og læger til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI2.

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Heidi Vendelbo Eichhorn Andersen E: hvea@sundhedsdata.dk T: 2127 2361

Ifølge loven skal det indberettes til Sundhedsdatastyrelsen, når en læge eller tandlæge bruger tvang ved somatisk behandling af en person, der er varigt inhabil og over 15 år gammel. Hvis der også benyttes tvangsindgreb (fastholdelse, medicinering eller indlæggelse), skal beslutningen om det også indberettes.

Filer

Vejledning

Indberetninger fra læger eller tandlæger uden for hospitaler og klinikker skal ske via skemaet 'Somatisk tvang' i SEI2.

Mere om indberetning af tvang ved somatisk behandling

Log på SEI2