Indberetning af forventede ventetider

Offentlige og private hospitaler og klinikker skal indberette forventede ventetider til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Kontakt

Spørgsmål til SEI2 E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk
Indberetning af ventetider i SEI E: mitsygehusvalg@sundhedsdata.dk T: 8161 6147

For at understøtte det frie sygehusvalg offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende forventede ventetider til undersøgelse og behandling i Danmark. Ventetiderne indberettes til Sundhedsdatastyrelsen og kan ses af alle på Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk. 

Fra d. 1. juli 2021 skal høreklinikker også indberette forventede ventetider. Da der på dette område gælder lidt andre regler, er der udarbejdet en særlig indberetningsvejledning for høreklinikkerne.  

Filer

Vejledninger

Indberetninger skal ske via skemaet 'Venteinfo' i SEI2.

Mit Sygehusvalg

Log på SEI2