Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Kontakt

Nicholas Christoffersen E: nich@sundhedsdata.dk T: 3268 5361

Den nationale bestyrelse for sundheds-it har sit ophav i "Aftale om sundheds-it", 12. juni 2010. Heri fremgår det, at der etableres en ny bestyrelse for sundheds-it med repræsentanter fra staten (3 medlemmer) regionerne (3 medlemmer) og kommunerne (1 medlem). 

Staten er formand for bestyrelsen med overordnet reference til den ansvarlige ressortminister (Sundheds- og Ældreministeriet).

Bestyrelsen betjenes af et sekretariat med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen Finansministeriet. Sekretariatet er placeret hos Sundhedsdatastyrelsen. 

Den nationale bestyrelse har til opgave at:

 • rådgive den ansvarlige ressortminister (SUM) vedr. sundhedsvæsenets it-strategi, overordnet it-arkitektur, standardisering m.v. med henblik på ministeriets fastsættelse af nationale krav og standarder for sundheds-it.
 • drøfte udviklingen på området og forestå den løbende koordination og årlige opfølgning til regeringen (og Danske Regioner), herunder vedr. fremdrift og gevinstrealisering i forhold til mål/milepæle aftalt i de årlige økonomiaftaler.
 • foranledige og kvalitetssikre forslag til nye tværsektorielle investeringer, bl.a. som grundlag for drøftelser i de årlige økonomiforhandlinger, herunder sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i form af positive business cases m.v.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Medlemmer af Den nationale bestyrelse for sundheds-it:

  Annemarie Lauritsen (formanden), afdelingschef, Sundheds- og Ældreministeriet

  Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

  Marianne Sørensen, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen

  Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

  Jane Kraglund, administrerende direktør, Region Syddanmark

  Dorte Stigaard, direktør, Region Nordjylland

  Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, Kommunernes Landsforening