Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

National Strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet 2013-2017

Med den fællesoffentlige strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017 har Regeringen, KL og Danske Regioner forpligtet sig på en række ambitiøse mål. Strategien skal skabe bedre sammenhæng på tværs og sikre behandling, der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov.

Kontakt

Nicholas Christoffersen E: nich@sundhedsdata.dk T: 3268 5361

Digitaliseringen åbner mange døre. Den giver fx mulighed for bedre samarbejde mellem sygehuse, borgerens egen læge og den kommunale sygeplejerske. Den giver også større mulighed for at involvere borgeren i egen sygdom og behandling. Og alt i alt sikrer digitale løsninger en bedre behandling og mere tryghed i hverdagen for pårørende og borgere med langvarig eller kronisk sygdom. Fordelene er altså mange, og brugen af it i sundhedsvæsenet skal udbredes.  

Strategien sætter en fælles, forpligtende og ambitiøs kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet og indeholder 5 fokusområder med i alt 22 konkrete initiativer, der skal realiseres frem mod 2017: