Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fokusområde 2: Digitale arbejdsgange og processer

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet skal øge patientsikkerheden og bidrage til mere effektive arbejdsgange ved at gøre patientforløb papirløse.

Kontakt

Nicholas Christoffersen E: nich@sundhedsdata.dk T: 3268 5361

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet skal medvirke til at patientforløb på hospitaler, i de kommunale sundhedstilbud, i almen praksis og hos praktiserende speciallæger i sidste ende bliver papirløse. Patientsikkerheden øges, når der kun er én gældende og opdateret udgave af patientens journal (den elektroniske), og personalet får bedre overblik over aktuelle patientoplysninger. Samtidig bidrager det til mere effektive arbejdsgange, når personalet registrerer direkte i it-systemerne. Det sikrer tidstro data og giver mulighed for, at data og digitalisering i højere grad anvendes til at understøtte arbejdsprocesser og planlægning samt til dokumentation.

Mål for digitale arbejdsgange og processer i regionerne frem mod 2017

  • Papirbaserede arbejdsgange på hospitaler er i videst mulig omfang afskaffet, de kliniske it-arbejdspladser er i fuld anvendelse og udbygget i forhold til i dag.
  • Der er fastsat indikatorer for it-understøttelsen af klinisk logistik i de fælles akutmodtagelser, med afsæt i de komponenter der indgår i den kliniske it-arbejdsplads.
  • Regionerne vil i forlængelse af økonomiaftalen for 2011 gennemføre en række fælles udbud og levere fælles løsninger. Det gælder for eksempel anskaffelse og implementering af fælles præhospital patientjournal.

Mål for digitale arbejdsgang og processer i kommunerne frem mod 2017

  • Kommunerne vil i strategiperioden omlægge den digitale understøttelse, så den i højere grad understøtter standardiseret registrering og sammenhængende arbejdsgange.
  • Kommunerne sikrer fuld digitalisering af udvalgte arbejdsgange, som er centrale for en effektiv og ensartet  opgaveløsning i kommunerne på sundhedsområdet.
  • Der tages stilling til, hvordan data der er centrale for sundhedsopgaven i kommunerne skal stilles til rådighed – via kommunernes egne EOJ-systemer, via kommunikation med de regionale EPJ-systemer og via systemerne hos praktiserende læger. En mulighed er Sundhedsjournalen, hvor EPJ-data og praksisdata allerede deles.