Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fokusområde 3: Sammenhæng i patientforløb

God digital understøttelse af kommunikation, samarbejde og opgaveløsning er centralt for sammenhæng i patientforløb og planlægning.

Kontakt

Nicholas Christoffersen E: nich@sundhedsdata.dk T: 3268 5361

Et patientforløb vil ofte involvere kontakt med mange forskellige aktører på tværs af sundhedsvæsenet. Bedre sammenhæng i data og processer betyder, at overgange mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet kan ske planlagt, hurtigere og sikrere. Udfordringen de kommende år er at skabe mere ensartede løsninger, og en mere standardiseret og sammenhængende udveksling af patientoplysninger.

Mål for deling af patientoplysning på tværs af sundhedsvæsenet frem mod 2017

  • Fuld udbredelse af MedCom-standarder
  • Fuld udbredelse af Fælles Medicinkort
  • Deling af data gennem sundhedsjournalen i de kliniske it-arbejdspladser på alle hospitaler
  • Fastsættelse af et målbillede for sundhedsvæsenets fremadrettede behov for digitalt at understøtte arbejdsgange, processer og deling af data på en fleksibel og standardiseret måde på tværs af sektorer.

Målsætninger for it-infrastruktur og standarder frem mod 2017

  • Behovsdrevet fastsættelse og modernisering af standarder, der styrker sammenhæng på tværs af sektorer samt opfølgning på om de bliver efterlevet.
  • Data skal løftes ud af lokale it-systemer og deles på tværs. Derfor er det et krav, at nye lokale registreringssystemer kan aflevere data til de nationale registre.
  • Behovet for deling af patientoplysninger skal afdækkes på baggrund af en grundig analyse og et roadmap med henblik på fastsættelse af nye mål.
  • For at understøtte et effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen, skal fælles it-infrastruktur og standarder indarbejdes i alle relevante it-projekter i sundhedsvæsenet.