Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fokusområde 4: Bedre brug af data

De danske sundhedsdata skal bruges til at sikre høj kvalitet i patientbehandling og styrke sundhedspersonale i deres arbejde.

Kontakt

Nicholas Christoffersen E: nich@sundhedsdata.dk T: 3268 5361

Vi skal bruge data til at forbedre kvalitet i behandlingen af borgere og patienter og til at styrke medarbejdere i det daglige arbejde. Tilsvarende skal data fremadrettet bruges til kvalitetsudvikling, administration og til forskning. Danske sundhedsdata og registre er i verdensklasse. De danske registres høje kvalitet og relevans hænger tæt sammen med, at data i vid udstrækning tilvejebringes som led i sundhedsvæsenets daglige drift. Skal vi fastholde den position – til gavn for både patienter, praktikere, forskere og virksomheder – skal vi udvikle den måde, vi i dag indsamler, lagrer, deler og bruger data på.

Mål for bedre brug af data frem mod 2017

  • De Nationale kliniske retningslinjer skal gøres let tilgængelige for klinikere på hospitaler og i kommuner. De skal understøttes digitalt i takt med, at de udarbejdes og som led i ensartet kvalitet og bedre sammenhæng i patientbehandlingen.
  • Det skal være nemt for sundhedspersoner at dokumentere observationer, og få adgang til data igen. Data skal svinges tilbage til klinikken tidstro og lettilgængeligt. Samtidig skal dobbeltregistreringer nedbringes til et absolut minimum.
  • Der er udarbejdet en samlet ramme for, hvordan vi bedst indsamler, lagrer, deler og bruger data i de kommende år.
  • Data skal bruges til bedre beslutningsstøtte for klinikere og planlæggere i forbindelse med daglig behandling og planlægning.
  • Borgerrapporterede data indgår i behandling på flere behandlingsområder med henblik på færre indlæggelsesdage og færre ambulante kontroller for borgere med kroniske lidelser.