Indberetning for praksis- og speciallæger m.m. via SEI2

Når praksis- og speciallæger m.m. skal indberette til Landspatientregsiteret, kan du anvende Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

SEI2 er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen (SDS). SEI2 håndterer indberetning af oplysninger såsom dødsattester, aborter, cancer, genoptræning, MRSA, tvang i psykiatrien og LPR data. SEI2 er blevet sat i drift primo januar 2019 og erstatter den tidligere lokalt installerede SEI-klient. Sundhedsdatastyrelsen lukker som udgangspunkt for support på SEI1 d. 1. marts 2019.

SEI2 indberetningssystem tilgås via sei2.sundhedsdata.dk

Overgang fra SEI1 til SEI2

Alle de brugere, der er oprettet som indberettere i SEI1, er blevet flyttet over i det nye SEI2 system og skal logge ind med deres medarbejdersignatur og NemLog-in. Såfremt man er ny bruger af SEI, skal man bruge tilmeldingsguiden, der vises i systemet første gang man logger på.

Brugere, der indberetter via SEI1 brugergrænsefladen, skal snarest muligt og senest pr. 1. marts 2019, overgå til at indberette via SEI2’s webbaserede brugergrænseflade. De indberettede skemaer fra SEI1 flyttes automatisk over i SEI2 og vil kunne tilgås af brugerne her. Dog skal indberettere sørge for at indberette alle skemaer fra ”Kladde” og ”Udbakke” i den gamle SEI-klient inden 1. marts, da det kun er indberettede skemaer, der kan flyttes over i SEI2. 

De eneste undtagelser i forhold til migrering af skemaer til SEI2 er informationer fra tvangsprotokoller på indberetning af anvendelse af tvang i psykiatrien og indberetninger via MiniPas.

Da felterne i tvangsprotokollerne ikke er indberettet til SDS, og kun eksisterer i de lokalt installerede klienters datasæt, kan de ikke migreres og indberettere vil derfor skulle beholde en SEI1 klient med adgang til disse informationer, med mindre de fremgår andre steder - eksempelvis direkte i patientjournalen.

Skemaer der er indberettet via MiniPas til Landspatientregisteret, bliver ligeledes ikke migreret over i SEI2. Det skyldes at formatet på SEI-LPR er væsentligt opdateret ift. MiniPas. Skemaer indberettet via MiniPas skal derfor gemmes lokalt.

Brugeradministrationen flyttes ligeledes fra den nuværende lokale klient til SEI2 brugergrænsefladen. Der vil derfor, efter overgang til SEI2, ikke være behov for at vedligeholde de lokale løsninger i forhold til den fremadrettede indberetning og brugeradministration.

Indberetning til Landspatientregisteret 

Data til Landspatientregisteret (LPR), som tidligere er blevet indberettet via MiniPas, skal fremover indberettes via indberetningsskemaet SEI-LPR. MiniPas lukkes d. 28. februar 2019. I perioden frem til 1. juli 2019 vil det være muligt at revidere data på tidligere indberettede skemaer samt foretage annulleringer og genindberetninger i MiniPas (SEI1). Alle nye indberetninger skal foretages via SEI2.

Via SEI2 kan brugere indberette data til følgende nationale sundhedsregistre:

 1. Dødsårsagsregisteret
  > Dødsattestens side 1 
  > Dødsattestens side 2
 2. Indberetning af tvang i psykiatrien (6 skemaer)
  Skema 1 - Frihedsberøvelse
  Skema 2 – Tvangsbehandling eller tvungen opfølgning efter udskrivning
  Skema 3 – Fiksering og fysisk magtanvendelse
  Skema 4 – Beskyttelsesfiksering/-foranstaltning
  Skema 5 – Særligt foranstaltninger (kun for Sikringsafdelingen, Slagelse)
  Skema – Opfølgning efter udskrivning
 3. Legalt provokerede aborter
 4. Landspatientregisteret (tidligere via Minipas, nu via SEI-LPR)
 5. Den Nationale Børnedatabase
 6. Tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile
 7. Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB)
 8. Cancerregisteret
 9. Genoptræning SUL §140
 10. Forsøg med sundhedsrum
 11. Injicerbar heroin/metadon
 12. IVF/IUI behandlinger
 13. Rituelle omskæringer
 14. Indberetning af sengepladser

System-til-system

Brugere, der indberetter via SEI’s system-til-system løsning, skal overgå til at benytte en ny snitflade baseret på IDWS formatet, i stedet  for det tidligere snitfladeformat. Integrationen af de nye snitflader foretages af systemleverandørerne efter IDWS snitfladebeskrivelserne for SEI2. Samtlige snitfladebeskrivelser til SEI2 er klar ultimo januar 2019. 

Browserunderstøttelse

Som udgangspunkt anbefaler vi altid, at man benytter nyeste version af browserne til sit operativsystem, der understøtter anvendelse af NemLog-in. Der kan være mindre visuelle forskelle i visningen af indberetningsskemaer afhængig af, hvilken browser man benytter. 

Links

NemID-medarbejdersignatur

For at kunne bruge Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI), skal du bruge en NemID-medarbejdersignatur.

Har du ikke allerede har en NemID medarbejdersignatur, kan du få hjælp og læse om, hvordan du gør:

Bestil NemID-medarbejdersignatur
Support til NemID-software/udvidelsesprogram
Support til NemID-medarbejdersignatur
Installér NemID-CSP-software