Indberetning for private sygehuse og klinikker

Når private sygehuse og klinikker skal indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR), kan det foregå via SEI-LPR i SEI eller ved direkte indberetning via eget it-system.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Pr. 1. marts 2019 gik sundhedsvæsenet over til at indberette til det moderniserede landspatientregister, LPR3. Samtidig med dette implementeredes Sundhedsvæsenets Elektroniske Indberetningssystem (SEI) i en ny version, SEI2. I den forbindelse blev indberetning via MiniPas for private parter nedlagt, og indberetning til Landspatientregisteret for private parter kan i stedet foregå via SEI-LPR i SEI eller ved direkte indberetning via eget it-system.

’Manual til indberetning af patientbehandling til Landspatientregisteret’ erstatter alle tidligere vejledninger til indberetning for private parter og indeholder relevante uddrag af ‘Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret (LPR3)’ gældende version, som er den formelle samlede beskrivelse af alle indberetningskravene og vejledning til indberetning til det moderniserede landspatientregister, LPR3.

Læs mere om indberetning til LPR3

Manualen dækker i sine principper og regler mm. indberetning til LPR3 via SEI fra de private parter i sundhedsvæsenet, der er forpligtede til indberetning.

Indberetningsvejledningen, som denne manual indeholder uddrag af, indgår i den samlede indberetningsdokumentation for indberetning til LPR3, der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Dette omfatter en række teknisk orienterede bilag med regler, kodelister, resultatindberetningsspecifikationer, definitioner mm.

Sundhedsdatastyrelsen vil fortsætte den konstruktive dialog med regionerne, RKKP, privathospitalerne og -klinikker samt de kliniske specialer om mulighederne for LPR-baseret dataindsamling til kliniske databaser med henblik på at understøtte og sikre rationel datafangst og dataanvendelse af sundhedsdata fra og til de kliniske enheder og miljøer.

Læs mere og se film om SEI2

Bekendtgørelse