Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Om SEI (Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem)

SEI1 udfases pr. 28. februar 2019 og erstattes af version 2 af SEI (SEI2). Alle brugere af SEI indberetningssystemet, skal derfor pr. 28. februar 2019 være overgået til SEI2.

Kontakt

Servicedesk Hverdage: 10-14 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

Læs mere om SEI2 her

Beskrivelse af SEI

Indberetningssystemet fungerer som en selvstændig applikation, der bliver afviklet fra den lokale maskine. Det er baseret på en grafisk brugergrænseflade, der i layout minder om et traditionelt elektronisk postsystem.

Systemet håndterer for tiden blandt andet indberetninger for cancersygdom, aktivitet på private sygehuse, patologidata for privatpraktiserende patologer, anvendelse af tvang i psykiatrien, kunstig befrugtning (IVF), samt elektronisk indberetning af dødsattester.

Der vil både kunne foretages indtastning i on- og off-line tilstand. For at kunne foretage den endelige indberetning til Sundhedsdatastyrelsen, er det naturligvis en forudsætning, at der er forbindelse til Internettet. Systemet er udviklet i Microsoft.Net Frameworker og kræver derfor, at dette framework til afvikling af sådanne applikationer er installeret på maskinen. Microsoft .Net Frameworket kan installeres på alle Microsoftbaserede styresystemer fra Windows 98 og opefter.

Microsoft.Net Framework 3.5 Service Pack 1 kan enten downloades direkte fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på dansk eller engelsk, eller hentes direkte hos Microsoft. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det samtidig at opdatere sin internetbrowser til nyeste version. Dette er dog ikke et krav for at kunne køre applikationen.

OBS: Hvis man får fejlmeddelelser ved installation af .Net er det mest sandsynlige at det allerede er installeret på maskinen og man kan gå direkte til installation af selve SEI-programmet.

For hver enkelt indberetningsskema er der opsat en række styrende regler og kriterier for udfyldelsen af skemaet. Generelt vil det være således, at de steder der kræver indtastning vil være hvide, og åbne for indtastning, mens de resterende felter vil være grå og lukkede for indtastning. Der er enkelte undtagelser for dette - fx fritekstfelter, der altid vil være åbne for indtastning.

Selve installationsfilen er selvudpakkende og foretager herefter en simpel filkopiering ned i en mappe på det lokale drev. Der skrives under ingen omstændigheder i systemets registreringsdatabase. Risici for at tilføre de lokale systemer ustabilitet som følge af installationen af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem er derfor elimineret.

Sikkerhed og autorisering

Den gennemgående sikkerhed samt autorisering i systemet er baseret på den offentlige digitale signatur. Signaturen benyttes dels til login på systemet, dels til kryptering af data og endelig til autorisering af afsender ved indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsen. Når det er valgt at benytte den digitale signatur, skyldes det primært et ønske om at implementere en stor grad af sikkerhed i løsningen, men i høj grad også at sikre en ensrettet adgangsprocedure i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem set i forhold til en række andre eksisterende og kommende systemer i den danske sundhedssektor, herunder fx den offentlige Sundhedsportal.

Retten til at udstede medarbejdersignatur kræver et virksomhedscertifikat. Oplysninger om NemID til virksomhedsmæssig anvendelse kan fås hos NemID
- se https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/nemid-tjenesteudbyder/drift