Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Information om SEI til systemleverandører

Informationerne på denne side er tiltænkt systemleverandører, der ønsker at kommunikere direkte med Backend-delen af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem. Som almindelig bruger af SEI er informationerne på denne side derfor irrelevante.

Kontakt

Servicedesk Hverdage: 10-14 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904
Links

Information til systemleverandører


SEI snitfladebeskrivelser

SEI testsystem

Spørgsmål og svar om SEI
Ændringer

Ændringer pr. 1. maj 2015

Det gamle kald uden straksvalidering vil pr. 1. maj 2015 blive stoppet for alle indberetninger.

Alle indberetninger skal fremover benytte kaldet ”sendwithvalidation” i kommunikationen med SEI-webservices.

For yderligere information se SEI snitfladebeskrivelser.

Konsolidering af valideringen på Minipas 

For at sikre en ensartet validering af indberetningerne til Landspatientregisteret via Minipas, vil der fra 1. maj 2015 blive foretaget justeringer i de ældre revisioner af valideringsscripts, så disse kun kan bruges på data fra før 1. januar 2014.

Konkret vil dette betyde, at indberetninger foretaget med fversion 1.00, 1.10 og 1.11 kun tillades, hvis de er foretaget før 1. januar 2014. Dermed skal samtlige indberetninger fremadrettet foretages på seneste fversion (1.12).