Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar om SEI

Herunder er angivet nogle af de ofte stillede spørgsmål ifbm. integration af indrapportering til Sundhedsdatastyrelsen. Denne side er af teknisk karakter og har udviklere/programmørere som målgruppe.

Kontakt

Servicedesk Hverdage: 10-14 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

Hvorledes sikres det, at data ikke mistes?

Vores eget rudimentære transaktionsstyringssystem fungerer således:

  1. Klient kalder en webservice på Frontend og sender fx et skema
  2. Frontend webservice modtager kaldet og lægger MQ-transaktionsstyret skemaet på en MQ-kø med type=DATA
  3. Skemaet får et unikt MQ-id, som Frontend webservice returnerer til Klienten som svar på kaldet (1)
  4. Klient gemmer lokalt på filsystemet det unikke MQ-id
  5. MQ-systemet på Backenden henter skemaet over. Der ligger det ubehandlet, da Backenden udelukkende arbejder med MQ-pakker med type=ACK
  6. På et tidspunkt kan Klient via et webservice-kald til Frontend sende en ACK med det unikke MQ-id, hvilket bevirker at MQ-pakken (her skemaet) bliver behandet. Klienten forsætter med dette indtil webservice-kaldet returnerer boolsk "sand". Når dette sker antager klienten at transaktionen er tilendebragt med sucess. 

Hvis noget går galt i punkt 2 får Klient ikke et unikt MQ-id tilbage, hvilket bevirker at Backend aldrig behandler skemaet, og klienten vil forsøge at sende det igen.

Hvis noget går galt i punkt 5 vil Klient forsøge at sende en ACK-pakke igen. Hvis Backend allerede har behandlet tilhørende DATA-pakke, vil ACK-pakken blive slettet.