Indberetning på specifikke områder

For visse fag- og specialeområder er der nogle specifikke vejledninger, blanketter el.lign, som skal anvendes ved indberetning til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål om indberetninger E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Indberetninger til Sundhedsdatastyrelsen kan ske via Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Der er specifikke vejledninger og retningslinjer for disse områder: