Indberetning på specifikke områder

For visse fag- og specialeområder er der nogle specifikke vejledninger, blanketter el.lign, som skal anvendes ved indberetning til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

Indberetninger til Sundhedsdatastyrelsen kan ske via Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).  

Der er specifikke vejledninger og retningslinjer for disse områder:

 • Alkoholikere
 • Børnedatabasen
 • Dødsattester
 • Genoptræning
 • Injicerbar herion og metadon
 • IVF/IUI-behandlinger
 • Kræft (SEI)
 • Provokerede aborter
 • Sengepladser
 • Stofmisbrugere (SIB)
 • Tvang i psykiatrien