Indberetning på specifikke områder

For visse fag- og specialeområder er der nogle specifikke vejledninger, blanketter el.lign, som skal anvendes ved indberetning til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Spørgsmål om indberetninger E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk