Indberetning til Den Nationale Børnedatabase

Når praktiserende læger, kommunalt ansatte læger eller sundhedsplejersker har foretaget en forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelse af et barn, indberettes resultaterne fra undersøgelsen til Den Nationale Børnedatabase via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Nanna Keiding Petersen E: nakp@sundhedsdata.dk T: 3268 9041

I Danmark tilbydes alle børn forskellige forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af sundhedsplejersker, kommunalt ansatte læger og praktiserende læger. Oplysninger fra disse undersøgelser samles i Den Nationale Børnedatabase, som bl.a. indeholder data om højde, vægt, varighed af fuld amning og udsættelse for tobaksrøg i hjemmet ved fødslen.

Læs mere om Den Nationale Børnedatabase

Siden december 2011 har det været obligatorisk for kommunerne at indberette visse fastlagte oplysninger fra undersøgelserne til Den Nationale Børnedatabase, mens det er frivilligt for de praktiserende læger at indberette.

Indberetningerne fra de praktiserende læger er vigtige. Fx viser tal fra databasen, at over 12 procent af børn født i 2005 var enten overvægtige eller svært overvægtige ved indskolingsundersøgelsen. Uden indberetninger fra de praktiserende læger er det svært at finde ud af præcist, hvornår problemet starter, da der mangler data fra kommunalt regi efter barnets første leveår og indtil skolestart.

Indberetning til Den Nationale Børnedatabase

For at sikre kvaliteten af data i Den Nationale Børnedatabase skal kommunerne og de praktiserende læger følge nogle bestemte retningslinjer, når de indberetter til børnedatabasen. Indberetninger skal følge de retningslinjer, som er beskrevet i indberetningsvejledningen nedenfor.

Vejledning

Indberetningsvejledning til Børnedatabasen (PDF)

Både praktiserende læger og kommunalt ansatte læger eller sundhedsplejersker skal indberette via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Du kan tilgå SEI2 her

Indberetning via elektronisk journalsystem

Hvis du ønsker at indberette automatisk via et elektronisk journalsystem, skal du kontakte din systemleverandør.

Vejledningerne nedenfor beskriver, hvordan du kommer i gang med indberetning til Den Nationale Børnedatabase via de kommunale børnejournalsystemer udbudt af Novax og TM-Care.

Vejledning til indberetning til børnedatabasen fra NOVAX (PDF)

Vejledning til indberetning til børnedatabasen fra TM-Care (PDF)

Links