Indberetning af COVID-19-test på skoleniveau

I forbindelse med den løbende monitorering af COVID-19-situationen i Danmark er det besluttet at foretage løbende podningskontroller på skoleniveau.

Kontakt

Indberetningssystemet SEI E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Disse data indberettes via Sundhedsdatastyrelsen til Statens Serum Institut (SSI) i forhold til løbende monitorering af COVID-19 og til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) i forhold til den løbende smitteopsporing.

Indberetningen er etableret i Sundhedsdatastyrelsen Elektronisk Indberetningssystem (SEI).

Indberetningen er udformet, så du kun skal indberette de vigtigste informationer, bl.a. information om personer der er testet, testresultater samt baggrundsinformation, der benyttes af henholdsvis SSI og STPS til deres respektive COVID-19-relaterede opgaver.

Indberetningsskemaet er opbygget, så du kun skal lave én samlet indberetning på samtlige testpersoner på den enkelte testdag. Det betyder, at du kun skal arbejde i ét skema dagligt.

EU-coronapas

EU stiller krav til information om antigen-testkits for at udløse gyldigt EU-coronapas.

Læs mere om EU-krav til test

Filer

Vejledning om indberetning af COVID-19-test på skoleniveau