Indberetning af COVID-19-test for private udbydere

Der kan indberettes data for COVID-19-test foretaget på mindre teststeder.

Kontakt

Indberetningssystemet SEI E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Disse data indberettes via Sundhedsdatastyrelsen til Statens Serum Institut (SSI) i forhold til løbende monitorering af COVID-19 og til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) i forhold til den løbende smitteopsporing. 

Indberetningen er etableret i Sundhedsdatastyrelsen Elektronisk Indberetningssystem (SEI).

Indberetningen er udformet, så̊ den følger retningslinjerne fra SSI i forhold til tests foretaget af tredjepart og indeholder bl.a. information om de personer, der er testet, og testresultater, der benyttes af henholdsvis SSI og STPS til deres respektive COVID-19-relaterede opgaver. 

Indberetningsskemaet er opbygget, så der indberettes et skema pr. testet person.

Gældende krav til testudbydere af COVID-19-tests

Der er flere krav, som private og offentlige testudbydere skal leve op til for at kunne foretage COVID-19-tests og indberette prøvesvarene til SSI.

Læs om gældende krav til testudbydere af COVID-19-tests

EU-coronapas

EU stiller krav til information om antigen-testkits for at udløse gyldigt EU-coronapas.

Læs mere om EU-krav til test

Filer

Vejledning om indberetning af COVID-19-test for private udbydere