Indberetning af genoptræning (SEI og SOR)

Kommunerne har myndighedsansvaret for at tilbyde genoptræning til udskrevne patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Kontakt

Heidi Vendelbo Eichhorn Andersen E: hvea@sundhedsdata.dk T: 3268 8940
Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

For at kunne følge udviklingen på genoptræningsområdet tilbyder Sundhedsdatastyrelsen et særligt elektronisk indberetningsskema til brug for dokumentation af de udførte genoptræningsaktiviteter.

Link

Indberetningssystem

SEI2 indberetningssystem tilgås via sei2.sundhedsdata.dk

Indsendelse af data - SEI og Citrix

Indsendelse af data via SEI-skema er en mulighed i en fire-strenget indberetningsstrategi. Ellers er det muligt at indsende data via centraliseret Citrix-server, via import/eksport af standardiseret dataformat (XML) eller via eksisterende lokale systemer (tredjepartsystem) til SEI. Yderlige oplysninger kan findes i venstre side.

Hvornår skal der indberettes?

Data vedrørende genoptræning efter Sundhedsloven skal indberettes månedligt til Sundhedsdatastyrelsen. Mere konkret stilles krav om indberetning senest d. 10. hver måned vedrørende aktiviteten i den foregående måned. Således skal data vedrørende januar måned indberettes senest d. 10. februar i det pågældende år.

SOR-koder til indberetning af genoptræning

Til SEI-indberetning skal der anvendes en institutionskode, der viser hvor genoptræningen konkret er foregået. Al genoptræning skal kunne stedfæstes. 
I de tilfælde hvor genoptræningen foregår i borgerens eget hjem, skal den enhed der udfører genoptræningen, kunne stedfæstes. 
Institutionskoden kan enten være en SHAK-kode (sygehus-afdelingskode), et ydernummer eller en SOR-kode. 
Hvis der i forvejen eksisterer en SHAK-kode eller et ydernummer kan en af disse koder anvendes til indberetningen.

Ansøgning om en SOR-kode

Ansøgning om SOR-kode og ændringer til eksisterende foregår ved at sende en mail til SORpost@sundhedsdata.dk med nedenstående oplysninger. Husk at gøre opmærksom på om det er en kommunalt ejet virksomhed eller en privat virksomhed, der har truffet aftale med kommunen om at varetage genoptræning. 

Ved ansøgning om SOR-kode skal følgende data oplyses

 • Institutionens navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Fax (hvis den findes)
 • E-mailadresse (hvis den findes)
 • Web-adresse (hvis den findes)
 • Hvilken type institution (plejehjem, genoptræningscenter, sundhedscenter, fysioterapiklinik)
 • Er institutionen privat eller kommunalt ejet?
 • Ydernummer (hvis det findes)

Mere om indberetning af genoptræning

 • Baggrund

  Som et led i kommunalreformen fik kommunerne pr. 1. januar 2007 myndighedsansvaret for at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

  I forbindelse med fastlæggelsen af de økonomiske konsekvenser (DUT-aftalen) den ændrede fordeling af ansvaret for genoptræningsopgaverne får for regioner og kommuner, er det mellem parterne aftalt at følge aktivitets- og udgiftsudviklingen på genoptræningsområdet. Som et led i denne monitorering skal kommunerne indberette genoptræningsydelser udført efter Sundhedslovens § 140 til Sundhedsdatastyrelsen.

Filer

Download

Brugervejledning til SEI - indberetning af genoptræning (PDF)

Links