Indberetning af injicerbar herion og metadon

Alle behandlinger med injicerbar diaectylmorphin (heroin) skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsens database for injicerbar heroin og metadon.

Kontakt

Nanna Keiding Petersen E: nakp@sundhedsdata.dk T: 3268 9041

I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9507 af 17. september 2013 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed, skal der ved behandling med injicerbar  diaectylmorphin (heroin) foretages indberetning til Sundhedsdatastyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen).

Indberetning af data til Sundhedsdatastyrelsens database for injicerbar heroin og metadon (IHM-databasen) finder sted ved iværksættelse af behandlingen samt herefter løbende hvert halve år. Databasen omfatter spørgsmål om stofmisbrug, risikoadfærd, forekomst af misbrugsrelaterede fysiske og psykiske sygdomme, selvvurderet helbredsopfattelse samt spørgsmål om social belastning og kriminalitet.

Data kan printes ud og indgå i patientens journal, hvorved det kan danne grundlag for den kontinuerlige vurdering af behandlingen. I forbindelse med indberetningen genereres automatisk scores på baggrund af indtastede data.

De indberettede data indgår i et register i Sundhedsdatastyrelsen efter de forskrifter, der gælder for opbevaring af fortrolige oplysninger og anvendes til en national evaluering af behandlingsformen.