Implantater

Offentlige og private hospitaler og klinikker skal indberette implantatdata til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Privatklinikker og -hospitaler skal indberette implantatdata til Det Nationale Implantatregister (NIR) hos Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). 

Regionale implantatdata indberettes for nuværende via en sFTP-overførsel til Sundhedsdatastyrelsen.

Anmeldelse fra privatklinikker og –hospitaler

Implantatdata indberettes i SEI2 sammen med oplysninger til Landspatientregisteret.

Manuel indberetning

Indberetning til Det Nationale Implantatregister (NIR) kan foretages sammen med indberetning til Landspatientregisteret ved brug af SEI-LPR-skemaet i SEI2..

Læs mere om indberetning via SEI2 

System-til-system indberetning

System-til-system indberetning kan ske direkte fra lokale systemer til Sundhedsdatastyrelsens webservices. Systemleverandører og systemforvaltere kan hente Landspatientregisterets snitflade for LPR3, se nedenfor.

Læs mere om lovgrundlaget for dataleveranceaftale og hjemmelsgrundlag for indberetning af implanterede implantater fra privatklinikker og -hospitaler.

Regional anmeldelse af implantater til LPR

Indberetning af regionale implantatdata sker via en sFTP-overførsel til Sundhedsdatastyrelsen. Alle regioner skal have en underskrevet dataleveranceaftale og en sundhedsdatanetaftale før de begynder at indberette implantatdata. Dataleveranceaftalen indeholder snitfladebeskrivelsen for de data, der skal leveres.

Læs dataleveranceaftalen for anmeldelse af implantater til Sundhedsdatastyrelsen fra regionerne

Sundhedsdatastyrelsen skal teste leverancen og godkende leverancekvaliteten inden der kan laves en fast dataleverance. Kontakt Sundhedsdatastyrelsen for dialog om tests og afklaring af eventuelle spørgsmål.