Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Implantater

Privatklinikker og -hospitaler skal indberette implantatdata til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI). Regionale implantatdata indberettes i begyndelsen via en sFTP-overførsel til Sundhedsdatastyrelsen.

Kontakt

Anmeldelse fra privatklinikker og –hospitaler

Implantatdata indberettes i SEI sammen med oplysninger til Landspatientregisteret.  

Bemærk

Vær opmærksom på at den nuværende indberetningsløsning via MiniPas i SEI lukkes d. 31/12 – 2018. Forinden skal alle indberetninger være afsluttet i MiniPas.
Efterfølgende indberetning til Det Nationale Implantatregister skal ske gennem LPR-skemaet i SEI2, hvilken kan tages i brug af privatklinikker og - hospitaler fra d. 1/11 - 2018.

Manuel indberetning

Indberetning til Implantatregisteret skal foregå via SEI sammen med indberetninger til Landspatientregisteret ved brug af MiniPas-skemaet indtil dette lukkes. Efterfølgende skal LPR-skemaet i SEI2 anvendes. 

System-til-system indberetning

System-til-system indberetning kan ske direkte fra lokale systemer til SDS webservices. Systemleverandører og systemforvaltere kan hente snitfadebeskrivelser for den generelle kommunikation med back-end af SEI og Minipas indtil dette lukkes. Efterfølgende skal Landspatientregisterets snitflade for LPR3 benyttes.


Læs mere om lovgrundlaget for dataleveranceaftale og hjemmelsgrundlag for indberetning af implanterede implantater fra privatklinikker og -hospitaler.

Regional anmeldelse af implantater til LPR

Indberetning af regionale implantatdata sker via en sFTP-overførsel til Sundhedsdatastyrelsen. Alle regioner skal have en underskrevet dataleveranceaftale og en sundhedsdatanetaftale før de begynder at indberette implantatdata. Dataleveranceaftalen indeholder snitfladebeskrivelsen for de data, der skal leveres.

Læs dataleveranceaftalen for anmeldelse af implantater til Sundhedsdatastyrelsen fra regionerne

Sundhedsdatastyrelsen skal teste leverancen og godkende leverancekvaliteten inden der kan laves en fast dataleverance. Kontakt Sundhedsdatastyrelsen for dialog om tests og afklaring af eventuelle spørgsmål. Sundhedsdatastyrelsen anbefaler, at man læser erfaringerne fra pilotafprøvningen i Region Nord.