Indberetning af IVF/IUI-behandlinger (assisteret reproduktion)

Det er obligatorisk for hele sundhedssektoren at indberette IVF/IUI-data til Sundhedsdatatyrelsen i elektronisk form.

Kontakt

Spørgsmål om indberetninger E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

På baggrund af lovgivning om behandling af ufrivillig barnløshed indsamler Sundhedsdatastyrelsen data om alle fertilitetsbehandlinger, som udføres på danske klinikker/vævscentre. 

Indsamlingen af data om behandling af ufrivillig barnløshed skal ske via Sundhedsdatastyrelsens indberetningsskema, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Fertilitetsselskab.

Vejledning om SEI2

Find information og vejledninger om SEI2 her: