Indberetning af kræft

Det er obligatorisk for hele sundhedssektoren at indberette cancerdata til Sundhedsdatastyrelsen i elektronisk form.

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetning E: cancerregisteret@sundhedsdata.dk
Margit Caroline Rasted E: macr@sundhedsdata.dk T: 3268 5153
Helle Rejnhold Sørensen E: hers@sundhedsdata.dk T: 3268 5210
Sandra Sarosi Thomasen E: ssat@sundhedsdata.dk T: 3268 9173

Sundhedsdatastyrelsen registrerer alle nydiagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark i Cancerregisteret.

Registreringen i SEI fungerer som erstatning for den hidtidige papirbaserede indberetning fra primærsektoren til Sundhedsdatastyrelsens Cancerregister.

Cancerregisteret indeholder informationer om kræfttilfælde og andre anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark siden 1943.

Formålet er at indsamle og opbevare oplysninger til:

  • Udarbejdelse af statistik vedrørende kræftsygdommenes forekomst
  • Forskning i kræftsygdommes årsager og forløb
  • Analyse af kræftsygdommenes forekomst med henblik på planlægning i sundhedsvæsenet